PNF 3

28.10. - 01.11. 2023.

Opis kursa

Ponavljanje sadržaja sa bazičnog kursa na detaljnijem
nivou sa učenjem naprednih PNF veština.

Sadržaj kursa

1. Napredno kliničko rezonovanje i planiranje PNF tretmana.
2. Nove ideje za direktan i indirektan tretman različitih
ortopedskih, neuroloških i bolnih stanja.
3. Oralno-facijalne aplikacije.
4. Dve demonstracije rada sa pacijentom od strane instruktora.
5. Četvorodnevni rad polaznika sa pravim pacijentima pod supervizijom
instruktora.
6. Demonstracija rada polaznika sa svojim pacijentima.
7. Praktični i pismeni ispit.
8. Ukoliko polaznik uspešno položi ispite, 
dobiće zvanje PNF Sertifikovanog terapeuta.

Pravila kursa

1. Mora proći minimum 6 meseci između PNF 2 i PNF 3.
2.Polaznik mora imati 50 % na praktičnom i pismenom
ispitu kako bih uspešno završio kurs.
3. Polaznik ne sme da propusti više od 4 sata kursa.
Ukoliko propusti više od 4 sata, polaznik ne može dobiti diplomu.

date_range Datum:

28.10. - 01.11. 2023.

 Trajanje:

5 dana

 Ukupno sati:

37 sati

 Cena:

490€

 Učesnici:

Fizioterapeuti, defektolozi, doktori medicine

 Predouslovi:

Uspešno završeni PNF 1 i 2

language Jezik:

Engleski

 Prevod:

Srpski

event_seat Broj mesta ograničen

 Internacionalna diploma

Werner Wimmeroth

adv. pnf Instructor

Nemački fizioterapeut sa internacionalnim iskustvom. Napredni PNF Instruktor, Bobat terapeut, Manuelni terapeut po Maitland konceptu, NAP terapeut. Radi sa neurološkim i ortopedskim pacijentima u svojoj privatnoj ordinaciji u Bad Honnefu, u Nemačkoj.