KEEP YOURSELF EDUCATED      

AND NEVER STOP LEARNING

Stekni veštine u jednoj od najpriznatijih metoda u svetu fizioterapije

PREDSTOJEĆI KURSEVI

Svaka osoba ima neiskorišćeni psihofizički potencijal,
pomoću PNF-a mi ga ispunjavamo.

Područja terapije:

PNF Asocijacija Srbija

Sportska medicina

PNF Asocijacija Srbija

Bol

PNF Asocijacija Srbija

Neurologija

PNF Asocijacija Srbija

Ortopedija i Traumatologija